Home »
 Skalnatý typ

Oblasti s typickým skalnatým pobrežím sa nachádzajú vo všetkých krajinách, ktoré hraničia s jazerom Tanganika. Oblasť veľmi obľúbená medzi akvaristami je oblasť okolo Cape Chaitika v Zambii. Vyčnievajúce strmé útesy tu pokračujú pod hladinou. Klesajú často až pod 75° uhlom, takže blízko od pobrežia je hĺbka aj 50-60 m. V biotope Cape Chaitika sa vyskytujú každých 5-10 m terasovité spády, ktoré sú pokryté pieskom alebo jemným štrkom. Prítomnosť piesku a štrku a hranatých alebo okrúhlych skál s kobercom rias v tejto oblasti umožňuje život veľkého množstva najrozličnejších rýb. Okrem cichlíd rodu Tropheus a Petrochromis a množstva Neolamrologusov, sú tam aj cichlidy označované ako "Goby", ktoré zvyčajne uprednostňujú kamenistý litorál. Malé skupiny strieborných Xenotilapií, ktoré sa inak vyskytujú nad piesočnatým dnom, žijú na terasách. Vyskytuje sa tu i množstvo predstaviteľov rodu Ophthalmotilapia. V otvorenej vode na priečelí skalných stien plávajú veľké skupiny Cyprichromisov. Matky chránia mláďatá v ústach. Často je vidieť niekoľko odlišných Cyprichromisov v týchto pôsobivých húfoch, ako aj ryby z odlišných rodov (napr. Haplotaxodon microlepis, ktorý sa vyskytuje buď v pároch alebo v skupinách). Na úpätí útesov sa nachádza piesok a detrit. Tu žijú cichlidy napríklad v prázdnych ulitách slimákov Neothauma. Voda v okolí Cape Chaitika je veľmi čistá po celý rok. Viditeľnosť pod vodou je 15-20 m a priezračnosť vody umožňuje pozorovanie ako v akváriu.


Kamenistý typ

Juhovýchodne od Mpulungu leží v jazere široké kamenné pole, ktoré tvoria roztrúsené kamene do veľkosti lopty. Medzi týmito tesne naukladanými, riasami pokrytými kameňmi sa skrýva a loví nespočítateľné množstvo malých a stredne veľkých cichlíd. Skaly, ktoré majú vzhľad ako normálne európske balvany, sú často obklopené jemným až stredne zrnitým pieskom. Klesanie týchto polí od pobrežia do hĺbky je asi 20° a väčšia hĺbka sa dosahuje len pomaly. Pri vstupe do jazera sa nachádza veľké pieskové pole, ktoré sa šíri do hĺbky asi 3,5 m. V hornej úrovni jazera sú najnápadnejšie ryby z rodu Eretmodus. Zvyčajne hľadajú úkryty medzi skalami v pároch. Okrem toho je tu početný druh Tropheus moori, takže sa môže zdať, že to je hlavné miesto ich výskytu. Skutočne, aj keď sa Tropheus moori častejšie nachádza v skalnatom litorále, jeho domov je aj v kamenistom litorále. Je to v skutočnosti skalnatý litorál s mierne odlišným charakterom. Medzi Mpulungu a Mbete sa vyskytujú ryby Simochromis, ako aj Ophthalmotilapia ventralis. Tento druh vyžaduje piesok medzi kameňmi, kde si stavajú malé pieskové hniezda. Niekedy žijú cichlidy z pieskového litorálu aj v kamenistých zónach. Xenotilapie sa túlajú mimo blízkych pieskových zálivov a ak sú vyrušené, neschovávajú sa medzi kameňmi, ale zachraňujú sa tým, že sa snažia rýchlo odplávať preč. Veľké množstvo cichlíd, ktoré sa vytierajú v jaskyniach, žije v kamenistej zóne, pokiaľ tieto malé cichlidy nájdu malé štrbiny medzi skalami. Takmer každý štvorcový meter obsadzuje jeden pár rýb. V Zambii sa nachádza nespočítateľné množstvo rýb druhu Neolamprologus moori a N. tetracanthus.


Pieskový typ

Mierne zvažujúce sa ploché pieskové zálivy a pláže sú pusté nielen, čo sa týka ich stavby, ale aj v počte prítomných druhov. Veľké húfy alebo malé skupinky strieborných cichlíd sa tu premenlivo vyskytujú a orientujú sa buď pri dne alebo žijú v rôznych vzdialenostiach od dna. Tieto cichlidy patria k rodom Xenotilapia, Grammatotria, Ectodus, Lestradea, Cardiopharynx, Callochromis a niekedy aj Simochromis. Prázdne ulity slimákov ležiace tu a tam na piesku obývajú drobné cichlidy. Príklad takého biotopu je v Burundi. Dlhé pieskové pláže pokračujú pod vodou a pomaly klesajú do väčších hĺbok. Hĺbka 10 m sa dosahuje dosť ďaleko od pobrežia. Keďže tu nie sú kamene, jediná zmena sú tu pieskové vlny, ktoré spôsobujú vlny na vode. Cichlidy sú zvyčajne prispôsobené svojím sfarbením tomuto prostrediu a sú buď pieskovej farby alebo strieborné. Samci niektorých druhov (napr. Xenotilapia) môžu mať atraktívne sfarbenie počas rozmnožovania. Blýskavé sfarbenie je zvyčajné vo voľnom prostredí a je dôležité pre trenie samíc, pretože vidno, ktorý samec je pripravený na dvorenie. Môže však byť aj osudné, pretože zablesknutie pod vodou je signál pre dravé vtáky číhajúce nad hladinou. Cichlidy, ktoré žijú v tomto biotope a nevšímajú si prázdne ulity ako možný úkryt, presúvajú sa vo veľkých skupinách tesne pri dne, ako to robí väčšina obyvateľov pieskových oblastí. Tento spoločenský život je dôležitý pre jednotlivú rybu, pretože len v skupine môžu prežiť. Pre predátora je jednoduchšie uloviť jednotlivú rybu, ako sa zorientovať vo veľkej skupine, ktorá sa hýbe a sleduje ho množstvom očí. Variabilita druhov v pieskovom litorále je malá, ale počet jednotlivcov v skupine môže byť veľmi veľký. Vo väčších hĺbkach je dno čím ďalej viac pieskovo-bahnité a má na niektorých miestach pevnú konzistenciu. V týchto miestach si stavajú niektoré druhy rúrovité alebo jaskyňovité trecie miesta. Tieto cichlidy patria do rodu Triglachromis a Limnochromis.


Prechodné zóny


Všade, kde sa stretávajú dva odlišné litorály, sa nachádzajú prechodné zóny. V týchto oblastiach sa nachádzajú cichlidy s najrôznejším spôsobom života. Takéto oblasti sa nachádzajú napr. v Kalambo Fall Lodge pri Reshe a v Ndole Bay Lodge. Obe tieto oblasti pobrežia sú si veľmi podobné. Pod vodou sú široké pieskové plochy, ostrovy skál a kamenisté oblasti. Obyvatelia skalísk zostávajú tesne pri skrýšach a cichlidy žijúce na voľných pieskových plochách plávajú okolo skál. Pri skalách alebo na nich sú veľké piesové hniezda rýb rodu Cyatopharynx. Buď vyhĺbia veľký kráter do piesku alebo presúvajú v papuliach piesok na skaly. Aulonocranus dewindti si buduje hniezda tesne priľahlé ku kameňu a vyhrabáva dutiny v piesku. V tomto biotope nie sú tak viditeľné presné hranice medzi jednotlivými druhmi žijúcimi v rôznych biotopoch (skalnatom, kamenistom, pieskovom). Preto sa jednotlivé ryby rodu Tropheus alebo Petrochromis, ako aj iní obyvatelia skalnatých oblastí, dajú pozorovať nad pieskovým dnom. V Kalambo Fall Lodge sú medzi skalami a pieskovými plochami široké porasty rastlín. Tu žijú Altolamprologusy, ktoré inak žijú v skalnatom alebo kamenistom regióne. Typický obyvateľ týchto zmiešaných zón je Limnotilapia dardennii a Gnathochromis pfefferi, hoci aj Neolamprologus tetracanthus pláva medzi rastlinami. Zdá sa, že ryby tolerujú všetky tieto prechodné zóny, kde sa nachádza veľký počet jedincov.

Copyright © 2003 - 2017 Robert Toman

Home »


 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu