Home »
 

Všeobecná charakteristika jazera Malawi
Ročné obdobia v oblasti jazera Malawi
Biotopy jazera Malawi
Literatúra




Opisy afrických jazier väčšinou každý preskočí bez povšimnutia, pretože sa často jedná o faktografické informácie, ktoré sú bežnému chovateľovi značne vzdialené a nevenuje im preto pozornosť. Pochopenie jazera a jeho okolia, ako zložitého biologického komplexu, pomôže pri úspešnom chove cichlíd z veľkých afrických jazier, najmä, ak sa jedná o výnimočné podmienky, ktoré sa v ňom nachádzajú a tiež endemickému výskytu množstva druhov rýb. Akvarista sa často snaží napodobniť biotopy, ktoré sa v jazerách nachádzajú, preto mu môžu byť osožné informácie ohľadom životného prostredia a jednotlivých spoločenstiev rýb v týchto podmienkach. Dúfam, že takéto informácie nájdete aj v tomto 2-dielnom článku o jednom z afrických jazier.


Všeobecná charakteristika jazera Malawi

Jazero Malawi, známe tiež pod názvom Nyasa, leží v južnej časti Východoafrickej priekopy. Zo severu na juh je takmer 600 km dlhé s maximálnou šírkou 80 km. Plocha hladiny je asi 31 000 km2. Maximálna hĺbka je viac ako 700 m. Po jazere Viktória a Tanganika je 3. najväčšie jazero Afriky a objemovo (7 775 km3) je 5. na svete. Vyše 90 % plochy jazera leží v hĺbke nad 100 m. Jeho vek sa odhaduje na 2 - 20 miliónov rokov. Obkolesujú ho tri krajiny. Dĺžka pobrežia je asi 1600 km. Väčšina pobrežnej línie patrí krajine s rovnomenným názvom, Malawi, ktorá sa rozprestiera takmer pozdĺž celého západného pobrežia, zahŕňa južnú časť po strednú časť východného pobrežia, celkovo asi 800 km. S Mozambikom hraničí v dĺžke asi 200 km centrálnej časti východného pobrežia. Severo-východné pobrežie a časť severozápadného pobrežia patrí Tanzánii, tvoriac 300 km pobrežia. V Tanzánii a Mozambiku sa jazero stále nazýva Nyasa, čo v pôvodnom jazyku kmeňa Yao znamená "dobrá voda". Najvýraznejšia dominanta okolia je obrovská reťaz hôr obklopujúca jazero zo severo-západu (severne od Nkhata Bay) a zo severo-východu (pohorie Livingstone). Povrchová teplota vody kolíše medzi 23 - 29 °C, pH medzi 7,9 - 9,1 na povrchu a 7,8 v hĺbke 300 m, s vodivosťou na povrchu 215 - 225 µS. Viditeľnosť ďalej od pobrežia je 12 - 20 m, bližšie pri brehu klesá. Počas obdobia dažďov kolíše hladina v rozsahu 0,7 - 1,8 m.

Copyright © Stuart Hulburt
Foto uverejnené so súhlasom autora


Jazero Malawi nie je len dôležitý zdroj potravy, vody, elektrickej energie pre obyvateľov Tanzánie, Mozambiku a Malawi, ale je aj biologicky jeden z najrozmanitejších ekosystémov na Zemi. Obsahuje viac druhov rýb ako iné jazerá. Prežívajúce spôsoby hospodárenia zvyšujú eróziu pôdy, odtok vody a transport sedimentu a to spôsobilo poškodenie kvality vody mnohých riek, ktoré vtekajú do jazera Malawi. Eutrofizácia a zvýšená sedimentácia spôsobuje vážne problémy endemickým druhom rýb. Spaľovanie biomasy a pri zúrodňovaní pôdy tiež zvyšuje atmosférickú depozíciu živín do jazera. Tieto podmienky zvyšujú tvorbu modro-zelených rias, ktoré sú toxické pre človeka, zvieratá a vodné živočíchy. Zvyšuje sa aj koncentrácia organických zlúčenín chlóru v organizmoch jazera.

Pobrežné lokality sú charakteristické množstvom obydlí, domov, lodí a kanoí a regálmi na sušenie rýb. Na južnom brehu sa nachádza najhustejšie osídlenie ľuďmi. Lov rýb je významný na sever od Makanjilly po hranice s Mozambikom. Väčšina komunít na pobreží Malawi pozostáva z menej ako 15 chatrčí, čiže osídlenie je charakteristické skôr menšími osídleniami roztrúsenými po pobreží. Najväčšia koncentrácia je na juhovýchode a severne od Usisya. Nachádza sa tam niekoľko veľkých pieskových plošín, ktoré sú menej využívané v porovnaní s južnou časťou. Juhozápadná časť obsahuje pás vegetácie asi 60 km dlhý s hustým porastom rastlín, čo je pre jazero zvláštnosťou. Mnoho pobrežných oblastí v Tanzánii a Mozambiku je neosídlených. Rošty na sušenie rýb sa pozorovali najmä na východnom pobreží južnej časti jazera, južne od Gome k rieke Shire a v Nankumbe.

Plocha, z ktorej jazero získava vodu zaberá 125 000 km2. Do jazera ústi množstvo riek, z ktorých najväčšia je Ruhuhu na severo-východe, Songwe na severe, South Rukuru, Dwangwa, Bua a Linthippe na západe. Blízko Nkhotakoty sa nachádza lagúna Chia spojená s jazerom krátkou riekou, ktorú lemuje trstina. Lagúna Unake blízko Dwanfy a lagúna Mulale neďaleko Karonga sú podobné, no menšie. Jazero Chilingali leží na malej rieke asi 5 km do vnútrozemia blízko Nkhotakoty a jazero Chiwondo je oddelené od hlavného jazera Malawi úzkym pieskovým pásom. V oboch žijú populácie jazerných cichlíd. Jediný odtok z jazera je rieka Shire v Zambezi. Asi po 10 km sa pomaly tečúci horný tok Upper Shire rozširuje a tvorí vysoko produktívne, plytké jazero Malombe s priemernou hĺbkou 4 m. Neexistuje žiadna bariéra, ktorá by obmedzovala migráciu rýb medzi jazerom Malawi a Malombe. Stredná časť rieky, Middle Shire, opúšťa južný koniec Malombe a posledná časť Lower Shire sa vlieva do rieky Zambezi.


Ročné obdobia v oblasti jazera Malawi

Oblasť v okolí jazera Malawi má 3 ročné obdobia. Chladné obdobie trvá počas mája až augusta-septembra. Vtedy je sucho, chladno a veterno. Voda je najmä na juhu kalná a silné vetry znemožňujú rybárčenie. Horúce obdobie začína v septembri a trvá do prvých dažďov. Je veľmi horúco a sucho a voda je najpriezračnejšia. V tomto teple sa však ryby málo množia. Obdobie dažďov je na začiatku variabilné. Môže pršať v novembri alebo decembri, ale riadne dažde nastanú v januári až marci, apríli. Počas tohto obdobia nastávajú v prírode podobné procesy, ako na jar v severnejších krajinách. Prvé dažde vyvolávajú kvitnutie kvetov a rast trávy. Na mnohých stromoch, ktoré zhodili počas suchého obdobia listy, sa objavujú nové. Teplota sa znižuje a prináša úľavu po období vysokých teplôt. Moskyty sú veľmi hojné a vtedy je aj najvyššie riziko výskytu malárie. Priezračnosť vody v blízkosti ústí riek sa znižuje. Teplota v jazere počas výdatných dažďov klesá asi o 2°C.

Počas horúceho obdobia, keď ustanú vetry, sa horná vrstva vody zahrieva. Táto časť, kde rastú rastliny, sa nazýva epilimnion, stredná časť metalimnion a najhlbšia vrstva bez kyslíka hypolimnion (> 220 m). Každý rok sa 25 % vody spodnej vrstvy zmieša so strednou vrstvou a 20 - 25 % strednej sa mieša s povrchovou vrstvou. V januári má povrchová vrstva teplotu 27 - 29 °C a vo veternom období chladne na 23 - 24 °C. Stredná vrstva má teplotu 22,5 - 23,5 °C a spodná asi 22,7 °C. V chladnejšom období sa mieša povrchová vrstva vody s hlbšou (asi do 100 m). Rozdiely medzi teplotou povrchovej a hlbokej vrstvy vody klesajú pod 1°C. Posledné výskumy poukázali na fakt zvyšovania teploty hlbokých vrstiev vody o 0,18 °C každých 10 rokov.

Počas chladného obdobia vanú vetry z juho-východu na severo-západ. Miestne sa nazýva vietor "mwera". Do jazera vtekajú vo zvýšenej miere rieky bohaté na živiny, najmä v južnej časti jazera. To vedie k zvýšeniu produkcie rýb v jazere (júl až august), pretože mnoho rýb sa množí práve v tomto období. Ďalší vrchol sezóny množenia je v apríli, kedy sa končí obdobie dažďov. čítaj 2. časť článku »

Copyright © 2003 - 2017 Robert Toman

Home »

 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.



Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu