Eretmodus cyanostictus "BLUE SPOT" - výter (spawn)


« GALÉRIA - FOTO | Home »
TweetGALLERY 1 |Príprava na trenie.
Preparing for the spawn.

Typická "T" poloha, samec vpravo.
The typical T-position, the male on the right.


Prvá žltkastá ikra opúšťa kladielko samice (vľavo).
The first yellow egg is releasing from the female's papila (left).

Výmena pozícií, samica vpravo.
The turnover, the female on the right.


T-poloha, samec vertikálne vzadu.
T-position, the male is horizontally oriented behind.

Výter pokračuje.
The spawn continues.


Ďalšie kolo. Samica s ikrami v ústach hore.
Another round. The female with eggs in her mouth is up.

Chvíľka oddychu.
A little break.


Samec stimuluje samičku k vypusteniu ďalšej ikry.
The male is stimulating the female to release another egg.

Čakanie na ikru.
Waiting for an egg.


Po výtere, samice s ústami plnými ikier.
After the spawn. The female with mouth full of eggs.

Samica s ikrami po výtere.
The female with the eggs after the spawn.

Tweet
Robert Toman © 2006-2012