Tropheus sp. "black" Bemba - výter (spawn)


« GALÉRIA - FOTO | Home »
TweetGALLERY 1 | GALLERY 2Samec (hore) trasením celého tela láka samicu na miesto trenia.
Male (up) is attracting the female shaking his body to the spawning place.

Pár sa ukladá do typickej polohy "T". Samica sa ústami dotýka samcovej análnej plutvy.
A pair in the typical T-position. The female touches the male's anal fin with mouth.


Otočka a samec stimuluje samicu pri análnej plutve k vylúčeniu ikry.
The turn and the male is stimulating the female near the anal fin to release the egg.

Ďalšia výmena.
Another turn.


Samec je hore.
Male is up.

Samec je hore.
Male is up.


Samica sa snaží chytiť do úst atrapy ikier v podobe žltých škvŕn na análnej plutve samca.
Vtedy samec vylučuje spermie a ikry v papuli samice sa oplodňujú.
Female is trying to catch the fake eggs in form of the yellow spots on the male's anal fin.
At the same time the male releases the sperm and the eggs are fertilized in the female's mouth.

Samica je napravo.
Female is on the right.


Samec je hore.
Male is up.

Samica s papuľkou plnou ikier vzadu.
Mouthful female behind.


Otočka.
The turnover.

Samec napravo.
Male is on the right.

Tweet
Robert Toman © 2006-2012