« Späť na FAQ | Home »
FAQ - Prepad do externého biofiltra


Mohol by fungovať hladinový spínač (plavák), ktorý by pri poklese hladiny vo filtri pod určenú hranicu vypol elektrický prúd do čerpadla?
Hladinový spínač vo filtri pri priamom prepojení filtra s akváriom potrubím bez prepadu, by mohol byť dobrá voľba, ale nemusí fungovať na 100% (aj na WC, hlavne pri tvrdej vode, sa to raz zasekne) a pri poruche by voda tiekla po koberci ;-) A neustále vypínanie a zapínanie čerpadla by tiež nebolo pre čerpadlo dobré. Ďalší problém je, že by sa po vypnutí mohlo zaseknúť a už by nenabehlo.

Ako vlastne funguje prepad?
Podstata fungovania prepadu je v tom, že je potrebné zabezpečiť, aby voda odtekala do filtra pod akváriom (čo vôbec nie je problém, každý to pozná z odkaľovania...cucnúť hadicu a tečie. Voda vystúpi aj cez okraj akvária, aj napriek tomu, že je to nad hladinu...ide to podtlakom). Z filtra ide čerpadlom voda naspäť. To by bolo OK. Lenže treba zabezpečiť, aby v prípade výpadku elektriny alebo zlyhania čerpadla, voda ďalej neodtekala z akvária. Čize musí nastať prerušenie toku. Ani to nie je problém urobiť. Zložitejšie je zabezpečiť to, aby po opätovnom spustení elektriny a tým zapnutí čerpadla, začala voda z akvária odtekať. Každý pozná, že keď odkaľuje a nasaje pri hladine hadicou vzduch, preruší sa podtlak a voda ďalej tiecť nebude, hoci hadicu hneď ponorí pod vodu. A to presne by sa stalo v akváriu, keby čerpadlo nabehlo a hnalo by vodu z filtra, pretieklo by akvárium vodou, ktorá bude stále dotekať z filtra, ale nemá ako odtiecť naspät do filtra. Samozrejme, že množstvo pretečenej vody by nebolo veľké, lebo čerpadlo by vyčerpalo vodu z poslednej komory filtra a potom by najskôr zhorelo. Na druhej strane, ak by vypadla elektrina a fungoval by iba podtlak (ako v hadici pri odkaľovani), tak by voda tiekla z akvária do filtra a samozrejme z filtra na koberec až k susedom, pokiaľ by bolo nasávanie hadice z akvária ponorené. Mohlo by byť samozrejme tesne pod hladinou a vody by nevytieklo veľa.

Takže toto by nefungovalo. Preto je do akvária vložená malá nádobka, ktorej horný okraj je tesne na úrovni hladiny v akváriu (označme ju vnútorná nádobka). Môže byť ozaj malá, aby nezaberala v akváriu miesto, napr. vyrobená alebo kúpená z plexiskla (alebo aj skla). Táto vnútornáa nádobka je zavesená na okraji akvária. Z vonkajšej strany akvária je zase zavesená nádržka vonkajšia. Obe nádržky sú spojené nejakou trubkou (hadicou) v tvare obráteného "U", ktorá ústí v oboch nádobkách tesne nad ich dnom. Čiže vznikli 2 spojené nádoby. V spojených nádobách sa vyrovnávajú hladiny, bez ohľadu na ich objem. Hadica obrátené U musí však byť stále naplnená vodou, aby sa neprerušil podtlak. To je jedna časť systému.

Vonkajšia nádobka má vyvŕtaný otvor, do ktorého je nasadená nejaká trubka, buď v dne nádobky alebo niekde v bočnej stene. To je jedno, ale vývod tejto trubky musí byť smerovaný hore a po zevesení vonkajšej nádobky na stenu akvária zvonka, musí táto trubka končiť na úrovni alebo tesne pod úrovňou hladiny vody v akváriu. Táto trubka alebo hadica vedie vodu do filtra pod akváriom. Z filtra ide čerpadlom voda priamo hadicou/trubkou do akvária, bez akéhokoľvek prerušenia. Môže tam byť vsadený ventil na reguláciu prietoku do akvária.

Teraz ako to funguje. Musí byť naplnené akvárium, vnútorná nádržka, hadica U, vonkajšia nádržka a filter. Spustí sa čerpadlo, ktoré začne hnať vodu do akvária. V akváriu stúpa hladina vody, cez vnútornú nádobku sa stúpajúca voda dostáva do trubky "U", čiže voda nepretečie z akvária. Trubkou "U" sa voda dostáva do vonkajšej nádobky a keďže v tej je diera s trubkou, odteká voda do filtra a tak dokola.

Prípad 1. - Vypadol prúd alebo sa pokazilo čerpadlo (skôr, či neskôr sa to stane každému):
Vypadlo čerpadlo. Z akvária tečie voda do filtra, ale iba pokiaľ neklesne hladina na úroveň okraja vnútornej nádobky. Tým sa vyrovná hladina v akáriu a teda aj vnútornej nádobky a hladina vonkajšej nádobky (obe nádobky sú stále spojené podtlakom prostredníctvom hadice "U").  Keďže hladina vody v akváriu a tým aj vo vnútornej nádobke klesla, klesla aj hladina vo vonkajšej nádobke (princíp spojených nádob) a voda klesla pod nasávací otvor tej trubky vo vonkajšej nádržke, ktorá odvádza vodu do filtra. Čiže prerušil sa podtlak a voda do filtra netečie. Vo filtri musí byť rezerva na toto pritečené množstvo vody v prípade výpadku elektriny. To sa rieši výškou prepážok, ktoré nie sú až po horný okraj filtra. Takže máme zastavené cerpadlo, voda dotiekla do filtra, zastavil sa jej tok, lebo žiadna voda už nepritekala do vonkajšej nádržky a trubka v tejto nádržke nasala vzduch a tým sa zastavil tok vody do filtra.

Prípad 2. - Čerpadlo nabehlo:
Naplnený filter začne čerpadlo vyprázdňovať, stúpa hladina vody v akváriu, stúpa aj vo vnútornej nádobke, trubkou "U" sa dostáva do vonkajšej nádobky (lebo stále tam bol podtlak, to je najdôležitejšie ho zachovať a dlhodobo niekedy aj najťažšie). Vo vonkajšej nádobke stúpa hladina zároveň so stúpaním hladiny v akváriu - vyrovnávanie hladín spojených nádob, až dosiahne otvor trubky, ktorá je vo vonkajšej nádobke a voda sa začne vlievať do trubky a tým tiecť do filtra. A tak dokola.

Najväčší problém však je:
- správne určiť priemer trubky "U". Musí byť dosť veľký a nedá sa dopredu povedať aký. Treba odskúšať, ale čo najväčší, aký sa len dá, aj keď sa zdá, že je príliš veľký. Nikdy nie je príliš veľký. Na jej priemere závisí, ako rýchlo sa vyrovnajú hladiny nádobiek a ak je príliš malý priemer, nestíha voda odtekať z akvária.
- zabezpečiť, aby bola v trubke "U" stále voda a ŽIADEN vzduch. Vzduch sa tam skôr, či neskôr dostane, lebo je aj vo vode a pomaly sa bublinky hromadia a po pár mnesiacoch, po pol roku je v nej bublina vzduchu, ktorá potom spomaľuje tok vody z akvária. Na to sa na najvyšší bod obrátenej trubky "U" navŕta dierka a vlepí sa tam hadička. Tou sa v pripade potreby ústami odsaje vzduch, ako pri odkaľovaní. Aby bolo vidieť, či je v trubke "U" vzduch, je najlepšie, keď je priehľadná, inak je to ťažko zistiť. Dá sa to spoznať iba podľa toho, že nesedia hladiny v nádobkach a že v akváriu je viac vody.
- správne určiť priemer odtokovej trubky z vonkajšej nádobky. Ak je príliš široký, je systém hlučný, lebo stíha odoberat vodu z vonkajšej nádobky a akoby ju vcuciaval. Pritom vzniká zvuk, ako pri vypustení umývadla. Keď je príliš úzka, voda nestíha odtekať a je potrebné škrtiť čerpadlo, aby pritekala voda z filtra pomalšie.

Na ďalšie štúdium tohto problému odporúčam tieto stránky s obrázkami konštrukcie prepadu.
- konštrukcia prepadu a tiež animácia
- komerčne predávané prepady
- DIY vyrobené z plexiskla
- trubkový prepad 1
- trubkový prepad 2
- trubkový prepad 3

Copyright © 2003 - 2012 Robert Toman

 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu