« Späť na UROB SI SÁM | Home »
Pripojenie osvetlenia na predradník z úspornej žiarivkyFAQ - Prečítajte si najčastejšie kladené otázky na tému "Pripojenie osvetlenia na predradník z úspornej žiarivky".

Obr. 1 - úsporná žiarivka BrownieK tomuto návodu ma viedla snaha pripojiť klasické neónové trubice (žiarivky), ktoré stále dominujú v osvetľovacích telesách väčšiny akvaristov na elektroniku úsporných žiariviek. Používanie bežných tlmiviek, ktoré sa nachádzajú v komerčne vyrábaných svetlách používaných bežne v domácnostiach a najmä na pracoviskách, mi nevyhovuje najmä z dôvodu väčších rozmerov a hmotnosti, viacerých súčiastok pri pripojení jednej trubice (tlmivka, štartér, kondenzátor), komplikovanejšieho pripojenia (množstvo káblov) a vyššej teploty, ktorú tlmivky vytvárajú. Jedným z rozhodujúcich faktorov bolo aj značné prehrievanie trubíc v uzavretom priestore krytu nad akváriom. Dnes dostupné elektronické predradníky sú ešte cenovo nevýhodné, preto väčšina akvaristov zostáva pri tlmivkách. Elektronické predradníky v miniatúrnej forme sú pritom dostupné doslova za pár korún v úsporných žiarivkách. Existuje množstvo značiek aj neznačkových úsporných žiariviek a závisí len od toho, koľko chce človek do osvetlenia investovať. Ja som zakúpil úsporné žiarivky, ktoré majú na obale názov Brownie (obr. 1), ale výrobcu som sa nedozvedel. Som však s nimi maximálne spokojný.

Pred samotným návodom jedno malé upozornenie. Pri výbere úspornej žiarivky treba prihliadať na výkon vo wattoch, ktorý by sa mal zhodovať s hodnotou uvedenou na neónovej trubici. Na jednom akváriu som mal neštandardný rozmer trubíc (75 cm) a ich výkon je 25 W. Našťastie sú už dostať kúpiť aj 25 W úsporky. Ak je možnosť získať vypálenú úsporku, je možné, že elektronika bude v poriadku a bude ju možné využiť. Elektronika sa nachádza v spodnej časti úsporky ukrytá v plastovom púzdre, ktorý je ukončený závitom na priskrutkovanie k objímke, ako klasickú žiarovku. Do tohto púzdra sa potrebujeme dostať, ale opatrne, aby sme nepoškodili drobné súčiastky a najmä nepoodtŕhali tenké drôtiky. Púzdro je vyrobené z dvoch dielov, ktoré sú do seba nalisované, ale nie je problém ich rozpojiť. Ja som použil francúzsky kľúč, ktorý som zatiahol v mieste spojenia púzdra (je vidieť ako ryha v hornej časti plastového krytu na úsporke) (obr. 2, obr. 3). Kľúč som potom pomaly doťahoval, až došlo k prasknutiu spoja, kedy sa obe časti od seba čiastočne oddelia a už nie je problém ich oddeliť opatrne rukou.

Obr. 2 - Uchytenie úsporky francúzskym kľúčom Obr. 3 - Detail uchytenia francúzskym kľúčom Po otvorení púzdra je potrebné dávať pozor, pretože zo sklenej časti úsporky vystupujú veľmi tenké drôtiky, ktoré sú priletované k plošnému spoju. Odporúčam odchlípiť hornú časť (prstenec s dierami, cez ktoré vystupujú sklene trubičky úsporky) a odstrihnúť drôtiky čo najbližšie k sklenej časti, z ktorej vystupujú. Potom môžeme sklenú časť opatrne rozbiť (pozor na sklené črepiny a oči!). Plastový prstenec s otvormi som očistil od tmelu, ktorým je sklo upevnené k plastu a tento prstenec som využil na koniec, kedy som ho dal naspäť na svoje miesto. Plošný spoj je pripojený k spodnej časti púzdra, k závitu, dvoma tenkými izolovanými káblikmi (obr. 4, obr. 5). V prípade, že uvažujeme o zaskrutkovaní upravenej elektroniky úsporky do objímky ako normálnu žiarovku, kábliky ponecháme pripojené. Na plošnom spoji nám zostali 4 drôtiky, ktoré pripojíme priamo na pätice, do ktorých budú neónové trubice zasunuté. Tieto drôtiky sú veľmi tenké a krehké a potrebujeme na ne priletovať ďalšie dlhšie kábliky (obr. 5, obr. 6, obr. 7), ktoré budú vytŕčať z púzdra. Na tieto kábliky potom pripevníme spojky ("čokoládky"), do ktorých pohodlne pripojíme akékoľvek káble na spojenie s päticami trubíc. Ja som použil medený drôt, aby boli výstupné drôty pevné, neohybné. Na tieto som natiahol bužírku kvôli spevneniu a lepšej izolácii, pretože po priletovaní sa drôty nachádzajú dosť blízko seba.

Obr. 4 - Plošný spoj po vybratí z púzdra Obr. 5 - Plošný spoj zvnútra Obr. 6 - Priletovanie káblikov na plošný spoj Obr. 7 - Uloženie plošného spoja späť do púzdra

Po priletovaní drôtov k plošnému spoju, vložíme plošný spoj späť do púzdra (obr. 7) a môžeme prikryť pôvodným, očisteným prstencom (obr. 8) s otvormi po sklených trubičkách, cez ktoré vyvedieme priletované drôty von z púzdra. Na drôty pripevníme spojky ("čokoládky") na pripojenie káblov k päticiam neónových trubíc (obr. 9). Káble 1A a 2A pripojíme na jednu stranu trubice a káble 2A a 2B na druhú stranu trubice. Na obr. 10 je celkový pohľad 4 predradníkov umiestených v samostatnej krabici v objímkach. Na úplné uzavretie púzdra som použil vrchnák z kávy bez kofeínu "Kavyt" (presne sedel), do ktorého som vyvŕtal otvor na prevlečenie drôtov. Tieto modrofialové vrchnáky vidieť na obr. 10.

Obr. 8 - Prstenec púzdra Obr. 9 - Upravená časť úsporky pripravená na pripojenie k päticiam žiarivky Obr. 10 - Komplet 4 predradníkovObr. 11 - Spálené púzdro po skrateObr. 12 - Zhorený odpor po skrateUPOZORNENIE! Po pripojení predradníkov na trubice sa treba vyvarovať jednej chyby, ktorú som spravil ja. Zapol som osvetlenie, a potom som vybral 2 trubice z pätíc a o chvíľu vyleteli poistky v celom byte :-). Pri pripojených trubiciach a zapnutom svetle NEVYBERAJTE trubice z pätíc (čo je normálne možné pri pripojení na tlmivkách), pretože po pár sekundách dôjde k odpáleniu odporu v elektronike predradníka (Obr. 11, obr. 12). Takže pred vybratím trubice z pätice najskôr vypnite prúd. Pravdepodobne odpor nevydrží náhlu zmenu záťaže. Neviem, či je táto moja teória správna, nie som elektrikár a možno by stačilo iba vymeniť zhorený odpor a predradník by bol opäť funkčný. Ja som radšej kúpil novú úsporku.


Nakoniec, po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch používania týchto modifikovaných elektronických predradníkov z úsporných žiariviek, by som rád dodal, že vždy existuje riziko skratu a následného požiaru, keďže elektronický predradník úspornej žiarivky nie je určený k tomu, čo je popísané v tomto návode. Prosím, majte na pamäti, že aj keď to funguje, v prípade zlyhania to môže spôsobiť vážne poškodenie majetku a vášho zdravia. Myslím, že dnes sú elektronické predradníky cenovo dostupné. To bol aj dôvod, prečo som vymenil všetko osvetlenie mojich akvárií za systém T5 elektronických predradníkov a trubíc.


FAQ - Prečítajte si najčastejšie kladené otázky na tému "Pripojenie osvetlenia na predradník z úspornej žiarivky".

UPOZORNENIE! Nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na majetku alebo na zdraví, ktoré by vznikli pri výrobe podľa tohto návodu!Copyright © 2003 - 2012 Robert Toman
 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu