« Späť na UROB SI SÁM | Home »
Prepad do externého filtraFAQ - Prečítajte si najčastejšie kladené otázky na tému "Prepad do externého filtra".

Existuje mnoho spôsobov filtrácie vody v akváriu a jedným z nich je odvádzanie vody mimo akvária do externého filtra. Tieto filtre, na rozdiel od klasických kanistrových, však nie sú uzavreté, a preto je potrebné odvádzať vodu z akvária systémom, aby bol zabezpečený kolobeh vody: akvárium - filter - akvárium. Pri kanistrových filtroch je čerpadlo umiestnené vo filtri, po spustení filtra v ňom nastáva podtlak, voda sa do filtra aktívne nasáva a pri vypadnutí elektrického prúdu alebo poruche čerpadla voda z neho nevytečie, pretože filter je hermeticky uzavretý. Pri otvorených filtroch je však potrebné odvádzať vodu z akvária cez tzv. prepad. Jedna možnosť je umiestniť na akvárium malú prepadovú nádržku, ale v tomto návode sa budeme zaoberať prepadom cez otvor v stene akvária. Otvor môže byť vyvŕtaný v spodnom, bočnom alebo zadnom skle.

V mojom prípade som si dal pri zhotovovaní akvária vyvŕtať otvor priemeru 45 mm do zadnej steny akvária. Dôvody, prečo práve do zadnej steny boli:
1. potrubie odchádzajúce z akvária je skryté za akváriom,
2. ľahšia manipulácia s prechodkou cez dieru, ako v prípade diery v dne. Otvor v dne akvária znamená vŕtať otvor aj v podkladovej doske pod akváriom a upevniť prechodku zospodu akva je náročnejšie. Okrem toho, ak je prechodka vlepená do dna napevno, vznikajú problémy s opätovným zosadením akvária zo stojanu, pretože nie je možné položiť akva na dno kvôli trčiacej prechodke. Ak by sme sa snažili takéto akvárium položiť opäť na stojan, pri väčších akváriách, ktoré majú často hmotnosť niekoľko desiatok kilogramov, je problém položiť akvárium presne prechodkou do diery. Je to všetko samozrejme možné, ale vyhol som sa zbytočným problémom.
3. v prípade poruchy tesnosti okolo otvoru v akváriu sa lepšie kontroluje a opraví netesnosť na prechodke, prípadne potrubí, ktoré sa nachádza za akváriom. Samozrejme musí byť akvárium trocha ďalej od steny, ale to mne neprekáža.

Obr. 1  - Schéma prepadového potrubia Poďme však k samotnému prepadu. Celý systém je znázornený na obr. 1. V zadnej stene akvária je vyvŕtaný otvor s priemerom 45 mm so stredom 15 cm od ľavého okraja a 15 cm od dna. Okolo diery je nalepená sklená platňa rovnakej hrúbky (10 mm), ako je akvárium, o rozmere 30 x 30 cm. To znamená, že jej stred sa kryje so stredom otvoru v akváriu a v tejto platni je tiež vyvŕtaný rovnaký otvor (45 mm). Táto sklená platňa slúži na spevnenie zadného skla, ktoré je oslabené dierou. Do tejto diery som vložil prechodku, ktorá je vyrobená z upravenej prechodky z polyetylénu. Pôvodne som prechodku utesnil zvonka i zvnútra silikónovými tesneniami, ktoré som vysekol zo silikónovej gumy. Po prvom napúšťaní však tesnenie začalo "rosiť". Znamenalo to vypustiť akvárium, vysušiť a prechodku natrvalo vlepiť do otvoru v akváriu. Znova som ju utesnil silikónovým tesnením, ale pridal som aj silikónové lepidlo, ktorým som celý obvod okolo prechodky poriadne natrel. Po vyschnutí silikónu som akvárium napustil a všetko bolo v poriadku. Na obr. 2 je znázornené spojenie prechodky s ostatnými dielmi zvonka akvária. Na obr. 3 je bočný pohľad na zmontovaný prepad v akváriu. Zvnútra akvária je na prechodku napojené koleno, ktoré smeruje k hladine a na koleno je pripojená trubka. Obr. 4 a obr. 5 ukazujú utesnenie prechodky silikónovým lepidlom z vonkajšej strany, čiže zozadu akvária. Na trubku, ktorá smeruje od prechodky k hladine je napojené ďalšie koleno (obr. 6).

Obr. 2 – Zostavenie prechodky a častí zvonka akvária Obr. 3 - Pripojenie prechodky a potrubí Obr. 4 - Pohľad na prechodku zvonka Obr. 5 - Prechodka z vonkajšej strany akva Obr. 6 - Celkový pohľad na časť v akváriu

Prepad by mohol v tomto stave aj zostať, ale keďže pri vtekaní vody do potrubia cez koleno, ktoré sa nachádza na úrovni hladiny, by vznikal dosť výrazný čľapotavý zvuk vody a nechcel som mať v izbe splachovač, pripojil som na toto koleno ďalšie. Toto koleno potom smeruje ku dnu. Tým je tlmený zvuk vtekajúcej vody do zvislej (sivej) trubky. Do tohto kolena som vyvŕtal 5 mm diery po celom obvode. Tieto slúžia na odvzdušňovanie potrubia pri vtekaní vody (obr. 7, obr. 8). Do tohto kolena som vsunul krátku trubku z PVC, do ktorej som tiež navŕtal otvory. Koniec PVC trubky, kadiaľ vteká voda z akvária, som prekryl tkaninou, aká sa používa na výrobu akvaristických sieťok na odlov rýb a zafixoval som ju prstencom odrezaným z polyetylénovej trubky rovnakého priemeru, ako je koleno (obr. 9).

Obr. 7 - Pohľad na potrubie v akváriu zhora Obr. 8 - Nasávacie potrubie v akva s odvzdušňovacími otvormi Obr. 9 - Sitko v nasávacom otvore

Sitko zabraňuje prípadnému vniknutiu rýb do potrubia, pretože hoci sa potrubie nachádza za pozadím (obr. 10, obr. 11, obr. 12), v spodnej časti pozadia je otvor, kadiaľ sa ryby kľudne do tejto časti za pozadím dostanú. Vonkajšia časť potrubia je napojená na ohybnú hadicu - potrubie (obr. 13).

Obr. 10 - Umiestnenie prepadového potrubia za pozadím Obr. 11 - Pohľad zboku na prepadové potrubie za pozadím Obr. 12 - Interný filter za pozadím na mechanickú filtráciu Obr. 13 - Pripojenie potrubia za akváriom

Na obr. 14 a obr. 15 je hadica, z ktorej som vyrobil potrubie vedúce vodu do filtra. Kúpil som ju v Baumaxe a bola označená ako odpadová rúra. Perfektne sa na tento účel hodí, lebo je ľahká, ohybná a má vhodný priemer. Na toto potrubie je tesne pred vstupom do filtra napojený guľový ventil 1 1/2" (obr. 16, obr. 17). Tento slúži na regulovanie množstva odtekajúcej vody z akvária do filtra. Bez tohto ventilu by sa nedala nastaviť rovnováha medzi odtekajúcou vodou z akvária do filtra a pritekajúcou vodou z filtra do akvária.

Obr. 14 - Flexi hadica na odvádzanie vody do filtra Obr. 15 - Flexi hadica - detail Obr. 16 - Ventil regulácie odtoku do filtra Obr. 17 - Ventil pred vyústením do filtra

Voda späť z filtra do akvária je hnaná čerpadlom Sicce IDRA (obr. 18), ktoré má max. prietok 1300 l/h. Na čerpadlo je pripojená ohybná hadica (obr. 19), ktorá sa používa na odvod vody z práčky. Do priebehu tejto hadice som vložil guľový ventil 1/2" (obr. 20). Ventil mám však trvalo úplne otvorený a zatiaľ som ho nevyužil, takže je možné ho vynechať. Väčšinou je treba regulovať odtok vody z akvária, než škrtiť čerpadlo. Preto odporúčam radšej predimenzovať otvor v akváriu a potrubie vedúce vodu z akvária do filtra, pretože tak vzniká rezerva na použitie silnejšieho čerpadla, prípadne viacerých čerpadiel. V mojom prípade by som kľudne mohol použiť ešte jedno čerpadlo, pretože ventil z akvária do filtra mám čiastočne uzavretý a teda by som mohol ešte zvýšiť množstvo odtekajúcej vody z akvária. Hadicu z filtra som potom viedol cez otvor v kryte do akvária a jej koniec ústi tesne na úrovni hladiny (obr. 21). Prúd pritekajúcej vody tak strháva so sebou vzduch a voda sa prekysličuje.

Obr. 18 - Čerpadlo Sicce Idra Obr. 19 - Hadica na spojenie čerpadla s akváriom Obr. 20 - Ventil regulácie čerpadla Obr. 21 - Vstup hadice z filtra do akvária
AKO TO VLASTNE FUNGUJE?

Mnoho ľudí sa ma pýtalo, či pri výpadku prúdu alebo poruche a zastavení čerpadla filter nepretečie a nevytečie tak voda z akvária na podlahu. Odpoveď znie: V ŽIADNOM PRÍPADE! Aby som to zdôvodnil, opíšem činnosť prepadu a filtra.

1. Počiatočný stav: komory filtra sú plné s výnimkou poslednej, kde je čerpadlo. Táto komora je naplnená asi do polovice.
2. Spustíme čerpadlo: voda v akváriu začne stúpať. Akonáhle dosiahne hladina vstupný otvor potrubia v akváriu (obr. 8, obr. 9), voda začne odtekať z akvária potrubím cez prechodku do filtra. Tu sú dosť dôležité otvory (obr. 8) na odvodnom kolene v akváriu, ktoré umožňujú unikať vzduchu z potrubia pri vlievaní sa vody a zároveň znižujú hlučnosť tečúcej vody. Týchto otvorov som navŕtal radšej viac, pretože dopredu sa to nedá vypočítať a je jednoduché v prípade potreby niektoré otvory upchať. Ak voda odteká príliš rýchlo, stačí pár otvorov upchať, ako som to urobil aj ja, napr. gumovými kolíkmi, ktoré som odstrihol zo silikónovej gumy. Voda preteká ďalej cez komory filtra a čerpadlo ju ženie späť do akvária. Pomocou ventilu na potrubí vedúcom do filtra a otvormi na odvodnom kolene som nastavil optimálnu výšku hladiny, ktorá sa nemení.
3. Vypadol prúd alebo sa pokazilo čerpadlo: voda priteká do filtra, ale iba dovtedy, kým neklesne hladina v akváriu pod úroveň odtoku (kolena so sitkom). Samozrejme filter musí mať určitú rezervu naplnenia, čo u mňa znamená asi 1/3 poslednej komory, kde je čerpadlo. Táto 1/3 musí zostať pri fungujúcom filtri prázdna. Zaplní sa vodou pri výpadku prúdu.
4. Čerpadlo znova nabehlo: vracia sa prebytok vody z filtra do akvária, hladina v akváriu stúpa až dosiahne úroveň kolena odvádzajúceho vodu do filtra a kolobeh pokračuje ďalej od bodu 2.

TIP: vo filtri musí byť rezerva niekoľko litrov podľa veľkosti akvária a rozdielu výšky hladiny v akváriu (napr. najčastejšie po výstužné lišty) a úrovne odtoku vody cez koleno z akvária, čiže hladiny, ktorú voda dosiahne pri zastavení čerpadla. U mňa je to asi 15 l v 419 l akváriu. Na to treba však myslieť pri dimenzovaní rozmerov filtra a najmä výšky jednotlivých hlavných prepážok.


FAQ - Prečítajte si najčastejšie kladené otázky na tému "Prepad do externého filtra".

UPOZORNENIE! Nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na majetku alebo na zdraví, ktoré by vznikli pri výrobe prepadu do filtra podľa tohto návodu!Copyright © 2003 - 2012 Robert Toman
 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvárií, história chovu, fotografie a všetko, čo sa dialo v každom akváriu počas jeho prevádzky.

UROB SI SÁM


Návody a nápady na výrobu a úpravu rôznych pomôcok a zariadení pri chove rýb. Nájdete tu inšpiráciu pre vlastné pokusy zjednodušiť si prácu spojenú s chovom rýb.

RYBY


Vlastné skúsenosti s chovom afrických cichlíd. Podrobný opis chovu a odchovu aj so zvláštnosťami zistenými pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastné fotky a videá chovaných rýb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hľadať len na Cichlidworld.eu